Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογήαναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΑΓΙΑΣ», που αποτελεί το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αγιάς, διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένεςπροσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» και ειδικότερα για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιαςκαι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για χρονικό διάστημα δύο ετών (24 μηνών). Η σύμβασηθα εκτελεστεί (κύριος τόπος παράδοσης των ειδών) […]
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης
Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή (5ετή)εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Κοινότητες Αετολόφου Καστρίου,Μεγαλοβρύσου, Μαρμαρίνης και Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς
Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς
Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσεων περιπτέρων του Δήμου Αγιάς
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένεςπροσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για τηνκατασκευή του έργου: «ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΎΩΝ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΊΚΑΣ ΣΩΤΗΡΊΤΣΑΣΑΓΙΟΚΆΜΠΟΥ ΑΓΙΆΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΊΟΥ».
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχουγια την κατασκευή του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
  • Kατηγορίες