Δελτία Τύπου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (16/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε 16η / 28-06-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγιάς, την Τρίτη 28-06-2022, ώρα 09:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Δείτε την πρόσκληση […]
Πίνακας αποφάσεων 15ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 15η/20-06-2022 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 9ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 9η /20.06.2022 κατεπείγουσα και δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 14ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 14η/20-06-2022 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε κατεπείγουσα 15η / 20-06-2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγιάς, τη Δευτέρα 20-06-2022, ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Δείτε την πρόσκληση με […]
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (9/2022)
Θέμα: “Πρόσκληση σε 9η/2022 κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4674/20 (Α΄ 53), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εγκυκλίου του εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022“. Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί τη […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (14/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε κατεπείγουσα 14η / 20-06-2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγιάς, τη Δευτέρα 20-06-2022, ώρα 13:45, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Δείτε την πρόσκληση με […]
Πίνακας αποφάσεων 8ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 8η /06.06.2022 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 13ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 13η/06-06-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες