Δελτία Τύπου

Πίνακας αποφάσεων 2ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 2η /30.01.2023 τακτική με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 3ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 3η/30-01-2023 τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (2/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 2η / 30-01-2023 τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom“. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, τηΔευτέρα 30-01-2023, ώρα 14:00 (02:00 μ.μ.), για […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (3/2023)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 3η / 30-01-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τουΔήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τηχρήση εφαρμογής Zoom, τη […]
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (1/2023)
Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 1η/2023 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς». Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη χρήση εφαρμογής Zoom,την […]
Πίνακας αποφάσεων 1ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 1η /19.01.2023 κατεπείγουσα και δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (1/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σε 1η/2023 κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)και του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136)“. Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19-01-2023, από ώρα […]
Πίνακας αποφάσεων 2ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 2η/16-01-2023 τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 1ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 1η/03-01-2023 τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες