Δελτία Τύπου

Πίνακας αποφάσεων 7ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 7η /26.04.2023 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 12ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 12η/31-05-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Σύγκληση (ΣΤΟ) Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Σύγκληση (ΣΤΟ) Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγιάς για τοΣυντονισμό και την Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας σε επίπεδο Δήμου γιατις Δασικές Πυρκαγιές.Πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Συντονιστικού ΤοπικούΟργάνου και δημάρχου Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα η τακτική σύγκληση του Σ.Τ.Ο.Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς με θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ο συντονισμόςκαι η εφαρμογή μέτρων […]
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (7/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στην 7η / 31-05-2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς”. ΣΣας καλούμε να προσέλθετε στην 7η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που θα διεξαχθεί, στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 31-05-2023, ώρα 19:00 (07:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 12η/31-05-2023 τακτική συνεδρίαση”. Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς,που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 31-05-2023, ώρα 18:30 (06:30 μ.μ.), σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω […]
Πίνακας αποφάσεων 11ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 11η/17-05-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (11/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 11η/17-05-2023 τακτική συνεδρίαση”. Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 17-05-2023, ώρα 08:30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα […]
Πίνακας αποφάσεων 6ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 6η /26.04.2023 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 10ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 10η/26-04-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες