Δελτία Τύπου

Πίνακας αποφάσεων 1ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 1η/25-01-2022 δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (2/2022)
Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 2η / 28.01.2022 τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom». Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (1/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 1η / 25.01.2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), σε συνδυασμό με την […]
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (1/2022)
Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 1η/2022 συνεδρίασητης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς». Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία […]
Η επέλαση του «Διομήδη»
Η επέλαση του «Διομήδη» έπληξε με σφοδρότητα και το Δήμο μας δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στον παραλιακό δρόμο Αγιοκάμπου Κόκκινου Νερού, σε καλλιέργειες στην Αγιά, στο Καστρί και στην Αμυγδαλή. Η ένταση του ανέμου, επέφερε πολύωρες διακοπές ρεύματος σε πολλά χωριά και εξαιρώντας τους εργαζόμενους που υπέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες κάτω από αντίξοες συνθήκες, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα απέναντι […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με κοινή απόφαση ΚΥΑ  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28.12.2021 (ΦΕΚ 6302/29.12.2021 τεύχος Β’): τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 3088) που υπογράφουν Οι Υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλάκης, Υφυπουργός […]
Πίνακας αποφάσεων 1ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 1η /09.01.2022 ειδική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (1/2022)
Θέμα: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του δημοτικούσυμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». Καλείσθε να προσέλθετε στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Κυριακή, 9Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μεθέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπήςποιότητας […]
Πίνακας αποφάσεων 31ης/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 31η/28-12-2021 δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες