Δημοτικό Συμβούλιο

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου


Γκουντάρας Αντώνης του Νικολάου (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)


Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ )


Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ )


Ευσταθίου Ηλίας του Δημητρίου (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)


Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου

Αγγελάκας Ιωάννης του Αχιλλέα


Αναστασίου Ιωάννης του Γεωργίου

Αλεξανδρίδου Βασιλική του Παύλου


Γαλλής Γεώργιος του Σωκράτη

Γιάνναρος Γεώργιος του Νικολάου


Κασίδας Ιωάννης του Θεοδώρου

Κατσιάβας Αστέριος του Ευθυμίου


Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου

Κορδίλας Δημήτριος του Γεωργίου


Μακροβασίλης Βασίλειος του Σπυρίδωνος

Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία του Δημητρίου


Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου

Μπατζιόλας Ζάχος του Ιωάννη


Μπελιάς Αντώνιος του Στεφάνου

Ντάγκας Νικόλαος του Αθανασίου


Σκαρκάλης Χρήστος του Ευαγγέλου

Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη


Σωτηρίου Βασίλειος του Γεωργίου

Τριανταφύλλου Αθανάσιος του Μιχαήλ


Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου

Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου


Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου

Καλαγιάς Γρηγόριος του Ιωάννη


Ο Δήμος