Δημοτικό Συμβούλιο

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου


Γκουντάρας Αντώνης του Νικολάου (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)


Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ )


Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ )


Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)


Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου

Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου


Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου

Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη


Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου

Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη


Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου

Κορδίλας Δημήτριος του Γεωργίου


Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου

Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου


Μπεϊνάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου

Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου


Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου

Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη


Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου

Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου


Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου

Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη


Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου

Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου


Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου

Χασιώτης Δημήτριος του ΘωμάΟ Δήμος