Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Διακήρυξη
Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενόςδημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Παλαιοπύργου και ενός δημοτικού ακινήτου στηνΔ.Κ. Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς για χρονικό διάστημα 8 ετών.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΤΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την εκτέλεση του έργου:«Βελτίωση χώρων προσωπικού & αποθήκευσης υλικών υπηρεσίας καθαριότητας»
Δημοπρασία εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στις Κοινότητες Ανάβρας, Μαρμαρίνης, Μεγαλοβρύσου, Μεταξοχωρίου και Ποταμιάς
Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης.
Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής δασικής έκτασης 39897,77 τετραγωνικών μέτρων, στη θέση Τσιαγκάλως Πέτρα της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς.
Τεύχη Δημοπράτησης Φ-Β Σταθμού
Τεύχη Δημοπράτησης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς»
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση χώρων προσωπικού & αποθήκευσης υλικών υπηρεσίας καθαριότητας» Ορθή Επανάληψη
Διακήρυξη
Ο δήμος Αγιάς, διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια: «Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς».
  • Kατηγορίες