Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
για την εκπόνηση της μελέτης:«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ»
Εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων και αρμολόγησης δημοτικού κτιρίου στον οικισμό της Μελιβοίας
Χρήση θέσεων στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγιάς
Προκήρυξη-Ανακοίνωση για την διάθεσης χώρωνμε τη διαδικασία της κλήρωσης για τη χρήση θέσεωνστην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγιάς από την Πέμπτη 31/8/2023 έως την Τετάρτη 6/9/2023
Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Παλαιοπύργου.
Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας
Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Στομίου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί η Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις περιοχές του Δήμου Αγιάς στις περιοχές ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ – ΒΕΛΙΚΑ (ηλεκτρονική δημοπρασία) του Υπουργείου Οικονομικών/ Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας, με ΑΡ. ΠΡΩΤ. 58274 ΕΞΕ 2023/13-6-2023 (ΑΔΑ ΩΝΑΞΗ-Β41). Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον Πίνακα Ανακοινώσεων […]
Μελέτη για την κατασκευή φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για τη Σύναψη Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών Κάτω των Ορίων του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς». Η σύμβαση θα εκτελεστεί στο Δ. Αγιάς του Ν. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Kωδικός NUTS: EL612).Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωσηακινήτων (γηπέδων) από το Δήμο Αγιάς, που θα χρησιμοποιηθούν για τηδημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων στην παραλιακή ζώνη καισυγκεκριμένα στον οικισμό της Βελίκας της Κοινότητας Μελιβοίας της ΔημοτικήςΕνότητας Μελιβοίας του Δ. Αγιάς και ειδικότερα από τη θέση «ΡέμαΗλεκτρολόγων» μέχρι τη θέση «Βραχάκια».
Περίληψη Διακήρυξης
Φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση τουδικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους
  • Kατηγορίες