Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Διακήρυξη
Φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τουδημοτικού καταστήματος στην πλατεία της Αγιάς.
Φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία πολυετούς εκμίσθωσης
Διακήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩΛΦΩ6Ι-07Τ) Φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας πολυετούς εκμίσθωσης δύοδημοτικών εκτάσεων στην θέση Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος ιδιοκτησίας ΚοινότηταςΜεγαλοβρύσου
Διακήρυξη
φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωσηδημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 1,950 στρ. στα όρια της ΚοινότηταςΜελιβοίας για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών, με σκοπό τη δημιουργίαλιμνοδεξαμενής άρδευσης
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας
Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦ. ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦ. ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΣΥ ΤΣΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΥ ΦΑΥ Οικονομική προσφορά Έργου αρ. 010422 espd-request-v2
Δημοπράτηση για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Δημοπράτηση για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς» – ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία εδώ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Διακήρυξη
Φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας πολυετούς εκμίσθωσηςεκτάσεων της Κοινότητας Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς γιαδενδροκαλλιέργεια
Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς
  • Kατηγορίες