Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο Αγιάς
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ο Δήμαρχος Αγιάς, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Αγιάς, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ», του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ» και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βαθμιας και Β΄ Βαθμιας […]
ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ KΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ XΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μαρμαρίνης για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ »
  • Kατηγορίες