Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ” ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ – ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ».
Εμποροπανήγυρη Αγιάς 2022
Περίληψη διακήρυξηςΦανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με σκοπό την εγκατάσταση ενός (1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚστην ετήσια εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Αγιάς για το έτος 2022.
Εμποροπανήγυρη Αγιάς 2022
Προκήρυξη – Ανακοίνωση για την διάθεσης χώρων με τη διαδικασία της κλήρωσης για τη χρήση θέσεων στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγιάς από την Τετάρτη 31/8/2022 έως την Τρίτη 6/9/2022.
Τεύχος έκθεσης τεκμηρίωσης – σκοπιμότητας
Τεχνική έκθεση σχολείου Ανάβρας
Τεχνική έκθεση σχολείο Μελιβοίας
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  • Kατηγορίες