Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ο Δήμαρχος Αγιάς, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Αγιάς, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ», του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ» και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βαθμιας και Β΄ Βαθμιας […]
ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ KΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ XΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μαρμαρίνης για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ »
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ KX ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  της: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου»  που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ […]
  • Kατηγορίες