Ανακοινώσεις

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ AΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ AΚΑΛΥΠΤΩΝΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘ ́ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σαςγνωρίζουμε ότι:Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπώνακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,γ) σε εκτάσεις […]
Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων
Ημερήσια Διάταξη 10ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής
Θέματα ημερήσιας διάταξης 10ης / 17-05-2024 Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 10ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σε εφαρμογή του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5458/03-05-2024 πρόσκλησης του […]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4357/9-4-2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Πίνακας αποφάσεων 9ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 9η/29-04-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 9ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 9η /29.04.2024 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 8ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 8η/29-04-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και σύμφωνα με την 9/2024 ΠυροσβεστικήΔιάταξη σας γνωρίζουμε ότι, σε δάση, σε πάρκα και άλση, σε αρχαιολογικούςχώρους σε αγροτικές εκτάσεις καθώς και σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτουςχώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων […]
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (9/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 9η/29-04-2024 τακτική συνεδρίαση” Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, τη Μ. Δευτέρα 29.04.2024, ώρα 21:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα […]
  • Kατηγορίες