Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί η Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις περιοχές του Δήμου Αγιάς ΣΤΟΜΙΟ ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  (ηλεκτρονική δημοπρασία) του Υπουργείου Οικονομικών/ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 55302/7-6-2023 (ΑΔΑ ΩΧΖ1Η-86Ξ). Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αγιάς στο […]
Πίνακας αποφάσεων 7ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 7η /26.04.2023 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 12ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 12η/31-05-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (7/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στην 7η / 31-05-2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς”. ΣΣας καλούμε να προσέλθετε στην 7η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που θα διεξαχθεί, στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 31-05-2023, ώρα 19:00 (07:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 12η/31-05-2023 τακτική συνεδρίαση”. Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς,που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 31-05-2023, ώρα 18:30 (06:30 μ.μ.), σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω […]
Πίνακας αποφάσεων 11ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 11η/17-05-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (11/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 11η/17-05-2023 τακτική συνεδρίαση”. Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 17-05-2023, ώρα 08:30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΣΟΙ  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ   ΠΛΗΡΟΥΝ  ΤΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ  ΝΑ  ΑΣΚΗΣΟΥΝ  ΤΟ  ΕΚΛΟΓΙΚΟ  ΤΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΟΥ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2023  ΣΤΗΝ  ΑΓΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ  ΜΕΧΡΙ  ΤΙΣ  30-6-2023 . ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ : 2494350117
Αναγγελία ζημιάς
Ο δήμος Αγιάς προέβη σε αναγγελία ζημιάς από Βροχόπτωση η οποία λήγει τηνΠέμπτη στις 18-5-2023.Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να έρθουν άμεσα σε επαφή, με το ΤμήμαΑγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου αλλά και με τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ,για την δήλωσή τους.Ο Δήμος μας και οι υπηρεσίες του είναι στην διάθεση των παραγωγών γιαοποιαδήποτε πληροφορία και […]
  • Kατηγορίες