Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014–2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ– ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» στο Δήμο Αγιάς, που εδρεύει στην Αγιά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (12/2022)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής σε 12η / 29-09-2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς“. Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 29-09-2022, ώρα 19:00 (07:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Δείτε την πρόσκληση με […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (25/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε 25η / 29-09-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στην Αγία, στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 29-09-2022, ώρα 18:30 (06:30 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας […]
Καθαρισμός και απομάκρυνση της βλάστησης των οικοπέδων
Έχοντας υπόψη την υπ΄άριθμ. 10445/21-9-2022 επιστολή του Δήμου Αγιάς παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ να προβούν στον άμεσο καθαρισμό και απομάκρυνση της βλάστησης των οικοπέδων τους εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022 (ΦΕΚ 1301/ τ.Β’/18-3-2022 τεύχος Σε αντίθετη περίπτωση, θα εφαρμοστούν […]
Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ο Δήμος Αγιάς καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες του να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2022 έως Σεπτέμβριο 2023. Επισημαίνουμε ότι οι ως τώρα δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν εκ νέου τα παρακάτω δικαιολογητικά ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη διαδικασία. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη την υπ΄άριθμ. 10246/16-9-2022 επιστολή του Δήμου Αγιάςπαρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ να προβούν στονάμεσο καθαρισμό και απομάκρυνση της βλάστησης των οικοπέδων τους εντός 10ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με τηνΠυροσβεστική Διάταξη 20/2022 (ΦΕΚ 1301/ τ.Β’/18-3-2022 τεύχοςΣε αντίθετη περίπτωση, θα εφαρμοστούν όλες οι κυρώσεις που απορρέουν […]
Πίνακας αποφάσεων 24ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 24η/09-09-2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (24/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 24η / 09-09-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, […]
Πίνακας αποφάσεων 11ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης 11η /29.08.2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες