Ανακοινώσεις

Πίνακας αποφάσεων 17ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 17η /29.11.2023 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 28ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 28η/24-11-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (17/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στην 17η / 29-11-2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς“. Σας καλούμε να προσέλθετε στη 17/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας την Τετάρτη 29-11-2023, ώρα 18:00 (06:00 μ.μ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 28η/24-11-2023 τακτική συνεδρίαση” Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Παρασκευή 24-11-2023, ώρα 09:30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα […]
Πίνακας αποφάσεων 27ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 27η/10-11-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 27η/10-11-2023 τακτική συνεδρίαση” Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Παρασκευή 10-11-2023, ώρα 09:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα […]
Πίνακας αποφάσεων 16ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 16η /30.10.2023 τακτική (Μικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (16/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στην 16η / 30-10-2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη“. Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 16η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που θα διεξαχθείμε μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τη Δευτέρα 30-10-2023, ώρα 17:30 (05:30 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη […]
Πίνακας αποφάσεων 26ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 26η/24-10-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες