Πρωτογενής Τομέας

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (σε μη οριοθετημένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας) Spodoptera frugiperda
Προστασία των μελισσών από χημικούς ψεκασμούς
Έλεγχος Υπολειμάτων Φυτοπροστασίας Προϊόντων
Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά ύδατα
Άνοιξε ο δεύτερος κύκλος της πρώτης αρωγής στην πλατφόρμα arogi.gov.g
Άνοιξε ο δεύτερος κύκλος της πρώτης αρωγής στην πλατφόρμα arogi.gov.gr Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, σε ένα πλαίσιο στενότατης συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η πλατφόρμα της […]
Μέθοδος καταγραφής των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr καταγράφονται οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, ήτοι πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022, ως εξής : αα) Κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών […]
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ  ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ!
Είναι πλέον στη διάθεση της πολιτείας και όλων μας δύο σημαντικά εργαλεία που προβλέπονταν από το νόμο 4830/2021: Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, όπου καταγράφονται όλα τα ζώα, δεσποζόμενα και αδέσποτα ανά την επικράτεια, με στοιχεία των ιδιοκτητών Το Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού, όπου σε αυτό φυλάσσεται δείγμα DNA από όλα τα δεσποζόμενα […]
Χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών
Διενέργεια δολωματικού ψεκασμού
  • Kατηγορίες