Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

3 Ιανουαρίου, 2023 9:56

Διακήρυξη

φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή (5ετή)
εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Κοινότητες Αετολόφου Καστρίου,
Μεγαλοβρύσου, Μαρμαρίνης και Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς