Ευρωπαϊκά Προγράμματα

2007-2013

Δίκτυο Πόλεων


2014 – 2020

Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Δίκτυο Πόλεων


Life +

Διαβάστε περισσότερα για το Life +

BuildingSPP – Capacity Building in Sustainable Public Procurement


Δια Βίου Μάθηση – Life Long Learning

 Μάθετε περισσότερα για τις Πολιτικές ΔΒΜ

Youth in Action


URBACT


HORIZON 2020


GREEN IT YOUR WORK