Αδέσποτα και ζώα συντροφιάς

Με το νόμο 4039/2012 όπως αυτός αντικαταστάθηκε με τον ν. 4830/21 η πολιτεία είχε αναθέσει στους Δήμους την αρμοδιότητα περι συλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Στα πλαίσια εφαρμογής αυτού, ο Δήμος Αγιάς άρχισε να υλοποιεί δράσεις περίθαλψης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλους και γάτες) από το 2017 έως σήμερα, σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνίατρους, φιλοζωικά σωματεία και φιλόζωους πολίτες. Κατά τα έτη 2017 έως 2021, ο Δήμος Αγιάς διαχειρίστηκε συνολικά 557 περιπτώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς που αφορούσαν την περισυλλογή, την σήμανση, τον έλεγχο για την ασθένεια της Leishmania, τον εμβολιασμό την αποπαρασίτωση, την στείρωση και τις θεραπευτικές αγωγές απαιτήθηκαν για την περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Οι αδέσποτοι σκύλοι που εντοπίστηκαν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου διαχειρίστηκαν ως ακολούθως. Το 56,30% περίπου αυτών επανεντάχθηκαν στο οικείο τους περιβάλλον κατόπιν της κτηνιατρικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σ’ αυτά και το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής ανέλαβε ο Δήμος Αγιάς. Το 41,5% υιοθετήθηκαν από φιλόζωους πολίτες. Κανένα δεν υπέστη ευθανασία λόγω μη σοβαρής και μη αναστρέψιμης πορείας της υγείας τους (σοβαρός τραυματισμός, σοβαρή ανίατη ασθένεια). Τέλος για δέκα από αυτά διαπιστώθηκε ο θάνατός τους μετά την επανένταξη τους. Επίσης ο μεγαλύτερος αριθμός αδέσποτων σκύλων εντοπίζεται στην περιοχή της Αγιάς (έδρα του Δήμου) η οποία περιλαμβάνει το αστικό κέντρο και τις περιαστικές περιοχές αυτής και στα παράλια Αγιοκάμπου (Ρακοπόταμου) -Βελίκας – Σωτηρίτσας – Κόκκινου Νερού – Στομίου διότι παρατηρείται το φαινόμενο να εγκαταλείπονται ζώα συντροφιάς από γειτονικούς δήμους (κυρίως αστικά κέντρα) αλλά και από τους παραθεριστές της περιοχής μας που διαμένουν στις εξοχικές κατοικίες τους και οι οποίοι με το τέλος της θερινής περιόδου αφήνουν τα ζώα τους κατά μήκος της παραλιακής ακτογραμμής μας, μήκους 36 χλμ, (παράλια ΠΕ Λάρισας). Επίσης σημαντικός αριθμός αδέσποτων προέρχεται από τα ποιμνιοστάσια λόγω του κτηνοτροφικού χαρακτήρα των περισσότερων κοινοτήτων του Δήμου μας. Επίσης διαπιστώνεται ότι στο Δήμο Αγιάς έχει καταγραφεί αξιέπαινο ενδιαφέρον για την υιοθεσία (η περιέλευση ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς σε κατάσταση δεσποζόμενου, γεγονός που συμβάλει στην ευζωία των ζώων και στον περιορισμό του αριθμού των αδέσποτων. Την τελευταία διετία ο αριθμός αυτός ανέρχεται γύρω στα διακόσια αδέσποτα.

-Κατά τα έτη 2017-2021 προβήκαμε στην προμήθεια τροφών, Τροφή για γάτες, Τροφή για σκύλους καθώς και κτηνιατρικού υλικού που καλύψαν τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αγιάς. Η σύνθεση, η μορφή, η συσκευασία η διακίνηση, η αποθήκευση, και η διάθεση των ζωοτροφών, ήταν σύμφωνη με την σχετική νομοθεσία όπως αυτή έχει τροποποιηθεί αντικατασταθεί και ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τα “περί ζωοτροφών και προσθετικών των ζωοτροφών“. Επίσης προμηθευτήκαμε ταΐστρες και λοιπά υλικά για αδέσποτα τα οποία κάλυψαν τις ανάγκες περισυλλογής, μεταφοράς, περίθαλψης, σίτισης, βραχείας νοσηλείας, σύντομης φιλοξενίας σε ειδικό χώρο του Δήμου κλπ των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (υγειών ή τραυματισμένων ή νεαρών κλπ) που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αγιάς. Τοποθετήθηκαν 22 ταΐστρες σε κεντρικά σημεία εντός των ορίων του Δήμου μας και συγκεκριμένα σε κάθε κοινότητα.

-Κατά τα έτη 2017 – 2021 προβήκαμε σε εργασίες περίθαλψης, νοσηλείας και στείρωσης (τσιπάκι εμβόλιο αποπαρασίτωση) αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Αγιάς. Από το 2018 μέχρι το 2022, σύμφωνα με την ψηφιακή υπηρεσία του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, έχουν σημανθεί, εμβολιαστεί και στειρωθεί περίπου 515 ζώα (κυρίως σκύλοι και λιγότερες γάτες) στα οποία εάν προστεθούν και τα αδέσποτα του έτους 2017 ο συνολικός αριθμός ανέρχεται στα 625 ζώα.

-Τέλη του έτους 2022 υλοποιήθηκε η αγορά οχήματος περισυλλογής αδέσποτων και συνοδευτικού εξοπλισμού (σκάνερ κλουβιών αρπαγής) συνολικού προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ με ΦΠΑ μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XII με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021 ( Α ́ 169) “Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις”»- Έχει υπογραφεί η σύμβαση, για την κατασκευή του έργου Δημιουργία Καταφυγίου Μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ X με τίτλο:«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η σύνταξη και υποβολή των μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την κατασκευή των προβλεπόμενων κτιριακών υποδομών. Σήμερα βρισκόμαστε στη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Γενικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν ακολούθησαν την παρακάτω διαδικασία:
Α) Ενημέρωση από δημότες –εθελοντές και αξιολόγηση των περιπτώσεων από την Υπηρεσία.
Β) Ειδοποίηση του αναδόχου-κτηνιάτρου από την υπηρεσία ή και από την επιτροπή παρακολούθησης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ν 4039/2012 άρθρο 9 παρ 12 ) πάντα όμως μετά από ενημέρωση της υπηρεσίας μας.
Γ) Γνωμάτευση-ανά-περιστατικό.
Δ) Έγκριση των κτηνιατρικών εργασιών από την υπηρεσία και ακολούθως η εκτέλεση αυτών.
Ε) Μετά το πέρας των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ενημέρωση της υπηρεσίας και επαναφορά του εκάστοτε περιστατικού με πρωτόκολλο παράδοσης‐ παραλαβής. Επίσης έγιναν πολλά αιτήματα Δημοτών για στειρώσεις ζώων.

Αναφορικά με τα προγράμματα στείρωσης με συνεργασία από εθελοντές κτηνιάτρους και σωματεία

-Σε συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο AnimalAdoptions Λάρισας και με τον γερμανικό φιλοζωικό οργανισμό TierInselUmutEviE.V. ο Δήμος Αγιάς πραγματοποίησε πρόγραμμα στείρωσης εμβολιασμού και τσιπαρίσματος για το 2017 σε περίπου 80 ζώα.
-Σε συνεργασία με τον γερμανικό φιλοζωικό οργανισμό TierInselUmutEviE.V ο Δήμος Αγιάς πραγματοποίησε πρόγραμμα στείρωσης εμβολιασμού και τσιπαρίσματος το 2018 σε περίπου 100 ζώα.
-Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Κτηνιάτρων και τον γερμανικό φιλοζωικό σύλλογο FordervereinArcheNoahKretae.V. ο Δήμος Αγιάς πραγματοποίησε πρόγραμμα στείρωσης εμβολιασμού και τσιπαρίσματος το 2018 σε περίπου 130 ζώα.
-Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Κτηνιάτρων και τα Φιλοζωικά Σωματεία Αγιάς «ΖΩΗ» και Αγιοκάμπου «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ», που λειτουργούν στην ο Δήμος Αγιάς πραγματοποίησε πρόγραμμα στείρωσης το 2020 σε περίπου 100 ζώα. Παρόμοια προγράμματα συνεργασίας θα υλοποιηθούν και εντός των επόμενων ετών εφόσον υπάρξουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Επίσης αναφέρονται και κάποιες λοιπές δράσεις:

-Δημιουργήσαμε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΩΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ 2755/105022/28-06-2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΖΩΩΝ) το έτος 2017 το οποίο λειτουργούσε μέχρι και το 2020 ως χώρος προσωρινής φύλαξης των αδέσποτων
-Ο Δήμος Αγιάς το έτος 2020 απέστειλε ενημερωτικά φυλλάδια για την ισχύουσα νομοθεσία στον τρόπο διαχείρισης δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε όλους τους κατοίκους που διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του
-Με την υπ ́ άριθμ 77/2020 απόφαση ΔΣ συστάθηκε πενταμελή επιτροπή είναι υπεύθυνη για την καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων τα οποία συντηρούνται και τελούν υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του, κυρίως μέσα στην κατοικία του, ανά κοινότητα του Δήμου Αγιάς καθώς και για την ενημέρωση των κατόχων δεσποζόμενων περί της ισχύουσας νομοθεσίας. Στα πλαίσια της προσπάθειας καταγραφής και σήμανσης των δεσποζόμενων ζώων, υπεύθυνος για την οποία ήταν ο κάθε ιδιοκτήτης αυτών, και θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τους δημότες πάνω στο θέμα αυτό ο Δήμος Αγιάς καθόρισε ημερήσιο πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων συντροφιάς ανά κοινότητα με την συνδρομή ιδιώτη κτηνίατρου. Η όλη διαδικασία έγινε για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων με σκοπό την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την αποφυγή τυχόν κυρώσεων
-Ο Δήμος Αγιάς έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41/2021 απόφαση ΔΣ με θέμα “Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με το: «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με έδρα τον Δήμο Αγιάς, και την«ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ», για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς”(ΑΔΑ:6Π7ΘΩ6Ι-2ΔΛ)) σύμφωνα με το όποιο τα μέλη αυτών αναλαμβάνουν την ευθύνη και υποχρέωση της περισυλλογής και μεταφοράς των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγιάς στο ιδιωτικό ή στο δημοτικό κτηνιατρείο με δικό τους όχημα και δικές τους δαπάνες όταν ο Δήμος Αγιάς αδυνατεί για διαφόρους λόγους, όπως έλλειψη προσωπικού, αδυναμίας διάθεσης αυτού σε μη εργάσιμες ώρες και μέρες κλπ.

Ιδιόκτητα ζώα συντροφιάς – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

Δείτε παρακάτω όλες τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς όπως αυτές έχουν ορίζονται από το άρθρο 9 τουΝ. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012). Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

1. Ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς υποχρεούται:
(α) Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του, εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, εντός έξι (6) μηνών από την απόκτησή του, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους. H προθεσμία των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου. Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για ζώα για τα οποία έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού υλικού τους (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του άρθρου 13. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 35 και χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου. Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο. Κατ’ εξαίρεση, η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για τους σκύλους εργασίας των ενόπλων δυνάμεων. [1]
(β) Να σημάνει και να καταγράψει το ζώο του στο ΕΜΖΣ, εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα, πριν το ζώο εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη γέννηση αυτού και σε κάθε άλλη περίπτωση απόκτησης, εντός της προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 4.
(γ) Να τηρεί τις προθεσμίες της παρ. 12 του άρθρου 4 για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καταχώρισης ή μεταβολής στοιχείων που αφορούν τον ίδιο ή το ζώο συντροφιάς του, εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα.
(δ) Να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου, εφόσον αυτός προβλέπεται, και την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου, εφόσον διαθέτει.
(ε) Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς, να μεριμνά για την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψή του, την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, το οποίο να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα για πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης.
(στ) Να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του ζώου.
(ζ) Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. Σε περίπτωση που επιθυμεί να το αποχωριστεί, και εφόσον δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου του τόπου της μόνιμης κατοικίας του προκειμένου, με μέριμνα του δήμου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εφόσον πρόκειται για σκύλο ή γάτα. Ακολούθως, και εφόσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το παραδίδει αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αυτού με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή ποσού τριακόσιων (300) ευρώ για την παράδοση, εφόσον είναι σκύλος, ή εκατό (100) ευρώ, εφόσον είναι γάτα ή άλλο ζώο συντροφιάς. Ειδικά για τους σκύλους και τις γάτες, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του δήμου μεριμνά άμεσα για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ ως προς τη μεταβολή αυτή και την καταγραφή του ζώου ως αδέσποτου με τα στοιχεία του δήμου. Ιδιοκτήτης που αποχωρίζεται το ζώο συντροφιάς του και το παραδίδει στον δήμο, στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
(η) Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου συντροφιάς, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας, έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, σκύλο στη διάρκεια του κυνηγιού ή σκύλο φύλαξης ποιμνίων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
(θ) Να μεριμνά, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες ανάγκες του ζώου και το ζώο να έχει επαρκή επαφή με τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο, ώστε να μην ζει σε κατάσταση μοναξιάς και να διατηρείται η ψυχική του υγεία, καθώς και για την εκπαίδευσή του, όταν απαιτείται.
(ι) Να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του ζώου, εκτός αν συντρέχει ιατρικός λόγος. Επιτρέπεται η πρακτική κοπής μικρού τμήματος του ενός αυτιού γάτας από κτηνίατρο μετά από επέμβαση στείρωσης. (ια) Σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζει ότι το ζώο συντροφιάςαπολαμβάνειτιςπέντεελευθερίεςπουορίζονταιστηνπαρ. 2 του άρθρου 2.

2. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος, ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164). Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν φιλοξενούνται σε ανάδοχο, η αντίστοιχη ευθύνη βαραίνει το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ για το συγκεκριμένο ζώο (δήμος ή φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιώτης που διαθέτουν καταφύγιο), εφόσον αυτοί δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους από τον παρόντα νόμο και ιδίως, αν δεν έχουν στειρώσει τα ζώα αυτά, εκτός εάν καταβληθεί αστική αποζημίωση για την προκληθείσα βλάβη ή ζημία από άλλον φορέα, όπως ασφαλιστική εταιρεία. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν σημανθεί, η ευθύνη βαραίνει τον δήμο στα όρια του οποίου προκλήθηκε η βλάβη ή η ζημία.

3. Εκτός από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, ο ιδιοκτήτης σκύλου επιπλέον:
(α) Μεριμνά να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό.
(β) Οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από τον χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
(γ) Για την αποφυγή ατυχημάτων, υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει τον σκύλο του δεμένο με λουρί και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για οποιονδήποτε συνοδό του ζώου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για την κίνηση του σκύλου εντός πάρκων ζώων.
(δ) Οφείλει να φροντίζει να μην μένει μόνιμα δεμένος ο σκύλος του, και πάντως όχι πάνω από δύο (2) ώρες την ημέρα, εντός της ιδιοκτησίας του, ακόμα και αν η αλυσίδα ή το σκοινί είναι μακρύ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η ιδιοκτησία δεν έχει περίφραξη, επιτρέπεται η χρήση υπόγειου ηλεκτρονικού φράχτη.
(ε) Εφόσον ο σκύλος διαμένει μόνιμα στην αυλή ή σε άλλο εξωτερικό χώρο, οφείλει να παρέχει κατάλυμα για ανάπαυση, το οποίο να είναι δροσερό και σκιασμένο το καλοκαίρι και επαρκώς προστατευμένο από το κρύο και τον αέρα το χειμώνα. Το κατάλυμα για ανάπαυση πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το χιόνι και τα λιμνάζοντα ύδατα. Εφόσον ο σκύλος διαμένει σε εξωτερικό χώρο, ο χώρος αυτός πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
(στ) Οφείλει να μεριμνά, ώστε ο σκύλος να έχει ικανή πρόσβαση σε χώρο της αυλής ή σε άλλον εξωτερικό χώρο τέτοιο, ώστε ο σκύλος να έχει τη δυνατότητα κίνησης και άσκησης ανάλογης με τη φυλή και τηνηλικίατου.

4. Εκτός από τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, ο ιδιοκτήτης γάτας οφείλει επιπλέον να μεριμνά, ώστε αυτή να μην διαβιεί σε κλουβί.

5. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο, χωρίς κτηνιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει την αναγκαιότητα της αφαίρεσης και εντολή αρμόδιου εισαγγελέα. Σε κάθε επίσκεψη επαναληπτικού εμβολιασμού στον κτηνίατρο, ελέγχεται η λειτουργία του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης και, εφόσον έχει παύσει να λειτουργεί, τοποθετείται νέο.

6. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή σε κάθε άλλη μετακίνησή του μαζί με τον σκύλο του για τον σκοπό αυτόν, υποχρεούται να φέρει μαζί του το διαβατήριο του σκύλου του ή εκτυπωμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου. Οι υποχρεώσεις των περ.α’, β’ και γ’ της παρ. 3 δεν ισχύουν για τους σκύλους βοήθειας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, αντίστοιχα.

7. Αφαιρείται για δύο (2) έτη η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί, καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ και στειρωθεί ή για τον οποίο δεν έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού υλικού στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του άρθρου 13. Ομοίως, η άδεια κυνηγιού αφαιρείται οριστικά, αν ο κυνηγός έχει εγκαταλείψει ζώα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ή άμεσους απογόνους αυτών. Τα μέσα μεταφοράς του κυνηγετικού σκύλου είναι κατάλληλα, με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό και ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.

8. Τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου φέρει και ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς. Η αναδοχή λήγει είτε με την υιοθεσία του ζώου είτε με επιστροφή του στον δήμο ή το φιλοζωικό σωματείο ή τη φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία έχει συμβληθεί κατά περίπτωση ο ανάδοχος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
[1] Η περίπτ.α’τηςπαρ. 1 τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4940/22 (ΦΕΚ 112/14.06.2022 τεύχος Α’).

Τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα μας και εμείς ανταποκρινόμαστε στο δικαίωμά τους αυτό

Ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με έδρα τον Δήμο Αγιάς και την ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ» και έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου, Κ Σκήτης, είναι υπεύθυνος για την σταθεροποίηση, καταγραφή και την σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους κι αφετέρου για την ευζωία τους, με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα της περιοχής, την εξασφάλιση τροφής/νερού και για τις παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας τους. Με αυτό τον τρόπο θα τεθούν οι βάσεις μιας πιο πολιτισμένης αντιμετώπισης των «άστεγων» ζώων. Παράλληλα επιδιώκεται η ενημέρωση και η καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων και κατ ́ επέκταση η αύξηση του αριθμού των αδέσποτων -γιατί «δείκτης πολιτισμού μιας περιοχής είναι το πώς αντιμετωπίζει τις άλλες μορφές ζωής»-και να προωθηθεί η ιδέα της υιοθεσίας από ανθρώπους που θα τους χαρίσουν τη ζεστασιά και την ασφάλεια μιας οικογένειας. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς σύμφωνα με τον Ν. 4830/21 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’): Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις υποχρεούται πέραν των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεων του (σήμανση- καταγραφή -βιβλιάριο υγείας-εμβολιασμοί) ΝΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙ το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του, εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, εντός έξι (6) μηνών από την απόκτησή του, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους.

Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 1000 (ΧΙΛΙΩΝ) ΕΥΡΩ ΑΝΩ ΑΝΑ ΖΩΟ!! ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2023

Λίγα λόγια για την στείρωση

Η στείρωση δεν είναι απάνθρωπη, είναι όμως μία υπεύθυνη και ανθρώπινη παρέμβαση στην ομαλή εξέλιξη της ζωής του ζώου σας. Η επέμβαση είναι απλή, ανώδυνη και ακίνδυνη. Μακροπρόθεσμα είναι ό,τι καλύτερο για όλους στην οικογένεια, αλλά προπάντων για το ίδιο το ζώο. Να σημειώσουμε εδώ, πως όλα τα σκυλιά εργασίας όπως οι συνοδοί τυφλών, οι ανιχνευτές νοσοκομειακών επισκεπτών, οι διασώστες, οι βοηθοί κωφάλαλων μητέρων κ.α είναι στειρωμένα!

Πρέπει να το στειρώσω γιατί:

1. Με 1.000.000 αδέσποτα στους δρόμους, πρέπει να περιοριστεί η αύξηση των αδέσποτων ζώων που ήδη υπάρχουν και βρίσκουν οικτρό θάνατο. Τα θηλυκά σκυλιά έχουν οίστρο 2 φορές το χρόνο με διάρκεια 3 εβδομάδων και οι θηλυκές γάτες έχουν οίστρο 3 φορές το χρόνο με διάρκεια από 7 έως 20 ημέρες. Aν λοιπόν δε στειρώσετε το θηλυκό σκύλο στα πρώτα 6 χρόνια, θα έχουν γεννηθεί περί τα 67000 !!!! κουτάβια και μέσα σε 7 χρόνια, μια θηλυκή γάτα και τα γατάκια της μπορούν να γεννήσουν 420000!!!!!! γάτες.

2. Η στείρωση ωφελεί το ζώο. Η δράση των ορμονών στα αστείρωτα ζώα οδηγεί σε νοητική και σωματική κακοδιαθεσία και επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά του ζώου. Επίσης η στείρωση διευκολύνει τη συμβίωση ανθρώπου και ζώου καθώς αφού γίνει δεν τίθεται πια θέμα τάσης φυγής για τους αρσενικούς σκύλους και ‘ραντίσματος’ για οριοθέτηση εδάφους του από τους αρσενικούς γάτους (κάτι που προκαλεί στην ουρά τους και τα μέρη που ‘ραντίζουν’ εξαιρετικά δυσάρεστη μυρωδιά που δύσκολα εξουδετερώνεται) και γενικότερα νευρικότητα -επιθετικότητα από πλευράς του ζώου.

3. Τα αστείρωτα θηλυκά ζώα κινδυνεύουν να πάθουν τα εξής : -Ψευδοκύηση -Πυομήτρα -Καρκίνο του μαστού (Σχετικά με τον καρκίνο του μαστού υπάρχει μία μαθηματική καμπύλη που δείχνει την πιθανότητα να το πάθει ένα θηλυκό ζώο σε συνάρτηση με τους οίστρους και τις γέννες. ‘Οσο πιο πολλοί οι οίστροι και οι γέννες, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η πιθανότητα να συμβεί αυτό.) -Καρκίνο της μήτρας και των ωοθηκών, που αν δεν διαγνωστούν έγκαιρα, μπορεί να αποβούν μοιραία…

4. Τα αστείρωτα αρσενικά ζώα, αν δεν στειρωθούν, θα προσπαθούν να το σκάσουν από το σπίτι, πράγμα πολύ επικίνδυνο για το ζώο, να είναι περισσότερο επιθετικά ή νευρικά ή και να εμφανίσουν καρκίνο των όρχεων.

Υποχρέωση αποστολής δείγματος DNA σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Ακαδημίας Αθηνών έχουν οι ιδιοκτήτες σκύλου και γάτας, που δεν επιθυμούν να στειρώσουν τα κατοικίδιά τους.

Με την υπ’ άριθμ. 31932/10-04-23 (β 2572/20-04-2023) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ενεργοποιείται η εναλλακτική αυτή λύση που υιοθετήθηκε στον ν. 4830/21 μετά τις αντιδράσεις ιδιοκτητών στην λύση της υποχρεωτικής στείρωσης των κατοικιδίων, που επελέγη αρχικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα αδέσποτα. Η συλλογή δείγματος γενετικού υλικού γίνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένο κτηνίατρο, μέσω αιμοληψίας (0,5-2 ml) ή εάν αυτή δεν είναι εφικτή, συλλέγεται με ειδικούς στυλεούς Teflon δείγμα παρειακού επιχρίσματος (δείγματα κυττάρων από την εσωτερική επιφάνεια του μάγουλου). Για τη διαδικασία καταβάλλεται, μέσω του www.gsis.gr, ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 135 ευρώ για κάθε ζώο συντροφιάς, και άλλα 15 ευρώ καταβάλλονται στον κτηνίατρο για τη λήψη του γενετικού υλικού. Δεν καταβάλλεται παράβολο για τα σκυλιά που προορίζονται αποκλειστικά για φύλαξη ποιμνίων (τσοπανόσκυλα). Για τους ιδιοκτήτες που δεν προχωρήσουν σε μία από τις δύο ενέργειες (στείρωση ή αποστολή γενετικού υλικού) προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Τα δείγματα αποστέλλονται στο υπό σύσταση Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και θα παραμείνουν σε σχετική βάση δεδομένων για τουλάχιστον 12 χρόνια. Παράλληλα ο κτηνίατρος ενημερώνει τη βάση δεδομένων στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ). Με τον τρόπο αυτό οι αρμόδιοι φορείς θα είναι σε θέση -για όσα ζώα οι ιδιοκτήτες επιλέγουν να μην τα στειρώσουν– είτε να τα τακτοποιήσουν εάν αυτά εγκαταλειφθούν είτε να βρουν τους γεννήτορες εγκαταλελειμμένων ή και θανατωμένων κουταβιών. Το ποσό του παραβόλου αποδίδεται κατά 40% στο ΙΙΒΕΑΑ για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ, κατά 5% στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία του ΕΜΖΣ και κατά 55% μέσω του υπουργείου Εσωτερικών στους δήμους για την υποστήριξη δράσεων για την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΣ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση της υπηρεσίας μας.

Μύθοι για τη στείρωση των ζώων

Μύθος Νο 1: “Θα παχύνει”
Η αλήθεια είναι πως αν ένα ζώο παχύνει μετά τη στείρωση, η ευθύνη είναι εξ ολοκλήρου του ιδιοκτήτη. Τα περισσότερα κατοικίδια όντως παχαίνουν μετά τη στείρωση, όχι λόγω της στείρωσης αλλά επειδή οι ιδιοκτήτες τους τα παραταΐζουν και δεν φροντίζουν ώστε να κινούνται αρκετά. Η στείρωση επιβραδύνει το μεταβολισμό, με αποτέλεσμα το ζώο να χρειάζεται λιγότερη τροφή από προηγουμένως. Έτσι, αν συνεχίζουμε με τις ποσότητες που δίναμε πριν και ακόμα χειρότερα αν ταΐζουμε αποφάγια και πολλές λιχουδιές είναι βέβαιο ότι το κατοικίδιο μας θα βάλει βάρος. Εδώ και 4-5 χρόνια όμως υπάρχουν πολλές τροφές για τα στειρωμένα ζώα με προτεινόμενες δοσολογίεςανάλογατοβάροςτουζώου.Όσο για το ότι το κατοικίδιο θα τεμπελιάζει, αυτό και πάλι δεν ισχύει. Απλά, οι ορμόνες της αναπαραγωγής που το ωθούν να περιπλανιέται σε αναζήτηση για ταίρι, δεν υπάρχουν πλέον και έτσι το κατοικίδιο δεν έχει πρόβλημα να μένει στο σπίτι. Απολαμβάνει εξίσου τις βόλτες και τα παιχνίδια του και είναι εξίσου ζωηρό και δραστήριο.

Μύθος Νο 2: “Δε θέλω να χάσει τον ανδρισμό του” (για τα αρσενικά ζώα)
Το κατοικίδιο δεν έχει καμία αντίληψη σεξουαλικής ταυτότητας. Όταν έχουνε οίστρο, μιλάνε μόνο οι ορμόνες. Δεν υπάρχουν αισθήματα εκείνη τη στιγμή. Δεν σκετόμαστε ανθρωποκεντρικά την προσωπικότητα του ζώου μας. Τέλος, δεν έχει καμία ψυχολογική αντίδραση ή κρίση ταυτότητας όταν στειρωθεί ένα αρσενικό ζώο. Δεν αλλάζει, η στείρωση, τη βασική προσωπικότητα του ζώου.

Μύθος Νο 3: “Είναι καλύτερα να γεννήσει μία φορά πριν στειρωθεί, για να νοιώσει τη χαρά της μητρότητας”

Δεν πρέπει και πάλι να σκεφτόμαστε ανθρωποκεντρικά την προσωπικότητα του ζώου. Αυτό είναι επινόηση του ανθρώπου η οποία στηρίζεται στις δικές του πεποιθήσεις και στα δικά του συναισθήματα. Δεν έχει αποδειχθεί ότι το ζώο χρειάζεται να ικανοποιήσει το μητρικό του ένστικτο για να είναι ευτυχισμένο και ολοκληρωμένο. Ως εκ τούτου προτείνεται η στείρωση του θηλυκού ζώου με την ολοκλήρωση του πρώτου οίστρου.

Μύθος Νο 4: “”To ζώο μου είναι καθαρόαιμο άρα” ή “εγώ θα δώσω καθαρόαιμα ζωάκια σε οικογένειες που θέλουν αλλά δεν έχουν λεφτά να πάρουν ζώο ράτσας” ή “εγώ θα τα δωρίσω σε ΜΚΟ που θα τα εκπαιδεύσει ώστε να γίνουν ζώα θεραπείας ή ζώα εργασίας.”

Δυστυχώς δεν γίνονται έτσι απλά τα ζώα, ζώα θεραπείας. Υπάρχουν συγκεκριμένα εκτροφεία με πιστοποιήσεις πολλών γενεών περί καθαρόαιμων απογόνων και πάλι, δεν μπορούν όλα τους να κάνουν αυτό το έργο. Από εκεί και ύστερα, καθαρόαιμο ή μη, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Υπάρχουν πολύ περισσότερα ζώα που ζητούν οικογένειες παρά οικογένειες που θέλουν ένα ζωάκι. Ακόμα λοιπόν και αν το δικό σας είναι ανάμεσα στα τυχερά, τότε να είστε βέβαιοι ότι αυτό συνέβη εις βάρος κάποιου άλλου ζώου το οποίο πιθανόν να πεθάνει στους δρόμους ή στην καλύτερη περίπτωση να οδηγηθεί στην ευθανασία.

Μύθος Νο 5: “Θα βρω καλά σπίτια για όλα τα κουταβάκια/ γατάκια.”

Όσο καλά και να γνωρίζουμε κάποιον, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος πραγματικά είναι και κατά πόσο είναι υπεύθυνος και ικανός να φροντίσει ένα ζώο. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τα χιλιάδες αδέσποτα που υπάρχουν κάποτε υιοθετήθηκαν από κάποιον με καλές προθέσεις ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ανίκανος να φροντίσει το κατοικίδιό του ή απλά το βαρέθηκε.

Μύθος Νο 6: “Δε θέλω να πάω κόντρα στη φύση”

Από τότε που εξημερώσαμε τους σκύλους και τις γάτες κάναμε τη μεγαλύτερη επέμβαση στη φύση. Στη φύση δεν υπάρχει αδικία ή κακία ενώ στην ανθρώπινη κοινωνία η κακία αφθονεί και δυστυχώς βάζει συχνά στο στόχαστρό της αθώα ζώα. Εξάλλου η στείρωση είναι μία πολύ απλή επέμβαση που δεν έχει πολύ υψηλό κόστος και η ανάρρωση του ζώου μετά από αυτήν είναι γρήγορη και εύκολη.

Υιοθέτησε ένα αδέσποτο

Ο Δήμος Αγιάς θεωρεί την υπόθεση υιοθεσίας ενός ζώου μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Η απόφαση για υιοθέτηση ενός κατοικίδιου δε θα πρέπει να ληφθεί ως μια παροδική και πρόσκαιρη ικανοποίηση της επιθυμίας των παιδιών, όπως η αγορά ενός παιχνιδιού αφού το κατοικίδιο πρόκειται να γίνει καθημερινός σύντροφος και μέλος της οικογένειας. Θα πρέπει λοιπόν να είναι μια απόφαση, που θα παρθεί στην οικογένεια μετά από σοβαρή σκέψη και συζήτηση και αφού συνεκτιμηθούν διάφοροι παράγοντες, εφόσον δύναται να ξυπνήσει ανισορροπίες στην οικογένεια.

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.