Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσεων περιπτέρων του Δήμου Αγιάς

28 Δεκεμβρίου, 2022 14:20