Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου προσφέρουν συστηματικά στήριξη σε πλήθος πολιτών, που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Δικαιούχοι των προγραμμάτων των Κοινωνικών Δομών μπορεί να είναι:

  • Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του Δήμου μας
  • Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου μας
  • Αλλοδαποί  που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Υπεύθυνο Γραφείο:  Κέντρο Κοινότητας

Υπεύθυνος Διοικητικός Yπάλληλος: Ζωή Μπεϊνά / Αικατερίνη Γκανάτσιου

Διεύθυνση: Κύπρου 3, Κεντρική Πλατεία Αγιάς

Τηλέφωνο: 2494023812

email: [email protected] 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Σύντομα θα ενημερωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του συγκεκριμένου αιτήματος

Επίδομα Στέγασης

Σύντομα θα ενημερωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του συγκεκριμένου αιτήματος

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Σύντομα θα ενημερωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του συγκεκριμένου αιτήματος

Επίδομα Γέννησης

Σύντομα θα ενημερωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του συγκεκριμένου αιτήματος

Αναπηρικά Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

  • Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, και ακρωτηριασμένους
  • Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους
  • Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία
  • Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική στέρηση
  • Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών ανασφάλιστων του Δημοσίου
  • Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία και πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης.

Σύντομα θα ενημερωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των συγκεκριμένων αιτημάτων

Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

Σύντομα θα ενημερωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του συγκεκριμένου αιτήματος

Οικονομική ενίσχυση με αναπηρία όρασης

Σύντομα θα ενημερωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του συγκεκριμένου αιτήματος

Οικονομική ενίσχυση με εγκεφαλική παράλυση

Σύντομα θα ενημερωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του συγκεκριμένου αιτήματος

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Σύντομα θα ενημερωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του συγκεκριμένου αιτήματος

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.