Δημότες

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς ξεκίνησε τη λειτουργία του από 12-3-2018 και στεγάζεται προσωρινά στο πολιτιστικό Κέντρο «Χρυσαλλίδα» του Δήμου Αγιάς της Δ.Ε. Αγιάς. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών θα ακολουθήσει η μετεγκατάσταση του Κέντρου στο συγκρότημα γραφείων (πρώην παλαιά κρεοπωλεία) στην πλατεία της Δ.Ε. Αγιάς. Τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας Το Κέντρο Κοινότητας […]
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Αγιάς 2019
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αγιάς Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αγιάς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου […]