Δημοτική Επιτροπή

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής

Τακτικά Μέλη

 1. Αντώνης Γκουντάρας (Πρόεδρος)
 2. Θεόδωρος Ριζούλης (Αντιπρόεδρος)
 3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος
 4. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
 5. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος
 6. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος
 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Αστέριος Έξαρχος
 2. Ιωάννης Αργυρούλης
 3. Βασίλειος Σμυρλής
 4. Νικόλαος Τσιαγκάλης
 5. ΔημήτριοςΓουργιώτης
 6. Απόστολος Καφετσιούλης

Προσκλήσεις συνεδριάσεων δημοτικής επιτροπής

Πίνακες αποφάσεων δημοτικής επιτροπής

Αποφάσεις δημοτικής επιτροπής

Ο Δήμος