Ενημέρωση

Πίνακας αποφάσεων 23ης/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 23η/12-10-2021 τακτικ΄ή της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με τηλεδιάσκεψη Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (23/2021)
Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 23η / 12.10.2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το […]
Πίνακας αποφάσεων 22ης/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 22η/05-10-2021 τακτικ΄ή της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με τηλεδιάσκεψη Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (22/2021)
Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 22η / 05.10.2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το […]
Πίνακας αποφάσεων 14ης/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 14η /28.09.2021 δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (14/2021)
Θέμα: «Πρόσκληση σε 14η/28.09.2021 δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), μέσω ηλεκτρονικού […]
Πίνακας αποφάσεων 13ης/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 13η /20.09.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 12ης/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 12η/ 20.09.2021 δια τηλεδιάσκεψης ειδική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 21ης/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 21η/20-09-2021 τακτική της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες