Ενημέρωση

Ανακοίνωση πρόσληψης υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αγιάς σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία:
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: “Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αγιάς”
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (14/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στη 14η / 24-07-2024 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς“. Σας καλούμε να προσέλθετε στη 14η / 2024 τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο δημοτικό κατάστημα Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας – 1ος όροφος), την Τετάρτη 24/07/2024 και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων […]
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (18/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 18η/24-07-2024 τακτική συνεδρίαση “ Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 24/07/2024, ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα […]
Πίνακας αποφάσεων 17ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 17η/17-07-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (17/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 17η/17-07-2024 τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη” Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), την Τετάρτη 17/07/2024, ώρα 09:30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 7 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για […]
Πίνακας αποφάσεων 16ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 16η/11-07-2024 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (16/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 16η/11-07-2024 κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη” Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2025, ώρα 09:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 και 7 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για […]
6η Διεθνή συνάντηση «Green Youth Empower»
Ο Δήμος Αγιάς στα πλαίσια του έργου «Green Youth Empower» του ΕυρωπαϊκούΠρογράμματος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Green Youth Empower -CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο 100% από την Ε.Ε , διοργάνωσε μεεπιτυχία την 6η Διεθνή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από 28 έως 31 Μαΐου 2024 στονΔήμο Αγιάς.Στο έργο συμμετέχουν 8 ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλή εταίρο την PODJETNISKIINKUBATOR KOCEVJE, […]
  • Kατηγορίες