Ενημέρωση

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (16/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στην 16η / 30-10-2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη“. Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 16η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που θα διεξαχθείμε μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τη Δευτέρα 30-10-2023, ώρα 17:30 (05:30 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη […]
Πίνακας αποφάσεων 26ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 26η/24-10-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ Δήμου Αγιάς»
Ο Δήμος Αγιάς εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου του του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με σκοπό να εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αγιάς. Σκοπός και αντικείμενο του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (26/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 26η/24-10-2023 τακτική συνεδρίαση” Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τρίτη 24-10-2023, ώρα 08:30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα […]
Πίνακας αποφάσεων 25ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 25η/02-10-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 15ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 15η /15.09.2023 τακτική με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (25/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 25η/02-10-2023 τακτική συνεδρίαση” Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, τη Δευτέρα 02-10-2023, ώρα 08:45 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα […]
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (15/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στην 15η / 29-09-2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τηλεδιάσκεψη”. Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 15η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που θαδιεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 29-09-2023, ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψηαποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ
Πίνακας αποφάσεων 24ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 24η/22-09-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες