Ενημέρωση

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 « Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς»
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (14/2022)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής σε 14η / 25-11-2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς“. Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Παρασκευή 25-11-2022, ώρα 18:00 (06:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Δείτε την πρόσκληση με […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (29/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε 29η / 25-11-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στην Αγία, στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Παρασκευή 25-11-2022, ώρα 17:30 (05:30 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας […]
Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής για τη Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αγιάς
Εν όψει της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ως συμβουλευτικού οργάνου του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 79 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), καλούνται οι εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών […]
Πίνακας αποφάσεων 28ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 28η/07-11-2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 28η / 07-11-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τουΔήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τηχρήση εφαρμογής Zoom, τη […]
Aποτελέσματα ΣΟΧ2/2022
Πίνακες κατάταξης
Πίνακας αποφάσεων 13ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 13η /21.10.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 27ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 27η/21-10-2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες