Ημερήσια Διάταξη 13ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

1 Ιουλίου, 2024 20:04

Θέματα ημερήσιας διάταξης 13ης / 05-07-2024 Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 13ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σε εφαρμογή του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7896/25-06-2024 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας – 1ος όροφος), την Παρασκευή 05.07.2024, ώρα 13:00, είναι τα ακόλουθα::


Η ημερήσια διάταξη εδώ