Πίνακας αποφάσεων 15ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

3 Ιουλίου, 2024 10:44

Συνεδρίαση 15η/03-07-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ