Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (16/2024)

10 Ιουλίου, 2024 14:10

Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 16η/11-07-2024 κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη”

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2025, ώρα 09:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 και 7 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης εδώ