Ενημέρωση

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (13/2022)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 13η / 21-10-2022 τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom“. ΣΣας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, την Παρασκευή 21-10-2022, ώρα 13:30 (01:30 […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 27η / 21-10-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη χρήση εφαρμογής […]
Πίνακας αποφάσεων 26ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 26η/10-10-2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (26/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 26η / 10-10-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, […]
Πίνακας αποφάσεων 12ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 12η /29.09.2022 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 25ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 25η/29-09-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014–2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ– ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» στο Δήμο Αγιάς, που εδρεύει στην Αγιά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (12/2022)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής σε 12η / 29-09-2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς“. Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 29-09-2022, ώρα 19:00 (07:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Δείτε την πρόσκληση με […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (25/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε 25η / 29-09-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στην Αγία, στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 29-09-2022, ώρα 18:30 (06:30 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας […]
  • Kατηγορίες