ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

13 Μαρτίου, 2024 10:34

για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση χώρων προσωπικού & αποθήκευσης υλικών υπηρεσίας καθαριότητας»

Ορθή Επανάληψη