Τεύχη Δημοπράτησης Φ-Β Σταθμού

15 Μαρτίου, 2024 13:39

Τεύχη Δημοπράτησης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς»