Δελτία Τύπου

Πίνακας αποφάσεων 7ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 7η/27-03-2023 τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (5/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 5η / 27-03-2023 τακτική συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom”. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης 5η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, τηΔευτέρα 27-03-2023, ώρα 14:30 (02:30 μ.μ.), […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (7/2023)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 7η / 27-03-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τουΔήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τηχρήση εφαρμογής Zoom, […]
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ:  ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/3//2023 Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ», την Δευτέρα 20/3//2023 , από τις 8:00π.μ έως τις 13:00π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ». Η ενημέρωση […]
Πίνακας αποφάσεων 6ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 6η/14-03-2023 τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (6/2023)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 6η / 14-03-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τουΔήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τηχρήση εφαρμογής Zoom, την […]
Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία
«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία για τοσχολικό έτος 2023-24
Πίνακας αποφάσεων 4ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 4η /22.02.2023 τακτική με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 3ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 3η /22.02.2023 ΕΙΔΙΚΗ με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες