Δελτία Τύπου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (2/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 2η/09-02-2024 τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη“ Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), την Παρασκευή 09.02.2024, ώρα 09:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 7 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση […]
Πίνακας αποφάσεων 2ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 2η /19.01.2024 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 1ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 1η/19-01-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Ενημέρωση για υποβολή δικαιολογητικών για την επιχορήγηση λόγω «DANIEL»
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (2/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στη 2η / 19-01-2024 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς“. Σας καλούμε να προσέλθετε στη 2η / 2024 τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο δημοτικό κατάστημα Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας – 1ος όροφος) την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00, για συζήτηση και […]
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (1/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 1η/19-01-2024 τακτική συνεδρίαση” Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Παρασκευή 19.01.2024, ώρα 18:15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω […]
Πίνακας αποφάσεων 1ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 1η /02.01.2024 ειδική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (1/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής“. Σας καλούμε να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας – 1ος όροφος) την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί […]
Πίνακας αποφάσεων 31ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 31η/27-12-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες