Δελτία Τύπου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 28η / 07-11-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τουΔήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τηχρήση εφαρμογής Zoom, τη […]
Πίνακας αποφάσεων 13ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 13η /21.10.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 27ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 27η/21-10-2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (13/2022)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 13η / 21-10-2022 τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom“. ΣΣας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, την Παρασκευή 21-10-2022, ώρα 13:30 (01:30 […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 27η / 21-10-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη χρήση εφαρμογής […]
Πίνακας αποφάσεων 26ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 26η/10-10-2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (26/2022)
Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 26η / 10-10-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, […]
Πίνακας αποφάσεων 12ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 12η /29.09.2022 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 25ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 25η/29-09-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες