Ανακοινώσεις

Πίνακας αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 14η/14.12.2020 τακτικήΔημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 25η/14-12-2020 τακτική με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε 26η / 18.12.2020 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18.12.2020 από ώρα 09:30 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. […]
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
 . Θέμα: «Πρόσκληση σε 14η/2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence)». Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), τη Δευτέρα 14-12-2020, ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Δείτε […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε 25η / 14.12.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence) Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 14.12.2020, ώρα 10:30 π.μ, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης […]
Πίνακας αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 24η/02-12-2020 δια περιφοράς τακτική της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε 24η / 02.12.2020 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02.12.2020 από ώρα 09:00 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. […]
Πίνακας αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 23η/23-11-2020 τακτική της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 13η/23.11.2020 τακτικήΔημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες