Πίνακας αποφάσεων 13ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

10 Ιουνίου, 2024 11:28

Συνεδρίαση 13η/07-06-2024 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ