Ανακοινώσεις

Για τον καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων και συντήρηση αυτών καθόλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ AΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ AΚΑΛΥΠΤΩΝΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘ ́ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σαςγνωρίζουμε ότι:Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπώνακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,γ) σε εκτάσεις […]
Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων
Ημερήσια Διάταξη 10ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής
Θέματα ημερήσιας διάταξης 10ης / 17-05-2024 Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 10ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σε εφαρμογή του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5458/03-05-2024 πρόσκλησης του […]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4357/9-4-2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Πίνακας αποφάσεων 9ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 9η/29-04-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 9ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 9η /29.04.2024 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 8ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 8η/29-04-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
  • Kατηγορίες