Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (5/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 5η/21-03-2024 κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη“ Σας καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), την Πέμπτη 21.03.2024, ώρα 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 και 7 του ν.3852/2010 (Α’ 87), […]
ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την σύνταξη ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΥΑΛΩΤΩΝΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι κλπ) για την ΠροληπτικήΑπομάκρυνση Πολιτών λόγω Δασικών Πυρκαγιών»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
«Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες.»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση χώρων προσωπικού & αποθήκευσης υλικών υπηρεσίας καθαριότητας» Ορθή Επανάληψη
Πίνακας αποφάσεων 4ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 4η/12-03-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-25
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (4/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 4η/11-03-2024 τακτική συνεδρίαση” Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, τη Δευτέρα 11.03.2024, ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω […]
Ημερήσια Διάταξη 6ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής
Θέματα ημερήσιας διάταξης 6ης / 11-03-2024 Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 6ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σε εφαρμογή του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κατόπιν της υπ’ αρ. 2733/29-2-2024 πρόσκλησης του […]
  • Kατηγορίες