Ανακοινώσεις

Ημερήσια Διάταξη 13ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής
Θέματα ημερήσιας διάταξης 13ης / 05-07-2024 Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 13ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σε εφαρμογή του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7896/25-06-2024 πρόσκλησης του […]
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (15/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 15η/03-07-2024 τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη“ Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), την Τετάρτη 03/07/2024, ώρα 09:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 7 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για […]
Πίνακας αποφάσεων 12ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 12η /21.06.2024 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 14ης/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 14η/21-06-2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (13/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στην 13η / 05-07-2024 Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής“. Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για τουςμήνες Μάιο και Ιούνιο 2024, σε εφαρμογή του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με τοάρθρο 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχείο Αγιάς […]
Πρόσληψη προσωπικού κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Δήμου Αγιάς
Πορίσματα εκτίμησης των ζημιών
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (12/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στην 12η / 21-06-2024 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς“. Σας καλούμε να προσέλθετε στην 12η / 2024 τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο δημοτικό κατάστημα Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας – 1ος όροφος), την Παρασκευή 21/06/2024 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων […]
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής (14/2024)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 14η/21-06-2024 τακτική συνεδρίαση” Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Παρασκευή 21/06/2024, ώρα 18:15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω […]
  • Kατηγορίες