Ανακοινώσεις

Πίνακας αποφάσεων 6ης/2023 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 6η /26.04.2023 τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πίνακας αποφάσεων 10ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 10η/26-04-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (6/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση συμμετοχής στην 6η / 26-04-2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς (με μικτό τρόπο: φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη)“. Σας καλούμε να προσέλθετε στην 6η/2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο: φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη, στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 26-04-2023, ώρα 15:00 (03:00 μ.μ.), για συζήτηση και […]
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (10/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 10η/26-04-2023 τακτική συνεδρίαση”. Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς,που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 26-04-2023, ώρα 14:30 (02:30 μ.μ.), σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω […]
Πίνακας αποφάσεων 9ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 9η/18-04-2023 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (9/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 9η/18-04-2023 κατεπείγουσα συνεδρίαση“. Σας καλούμε να προσέλθετε στην κατεπείγουσασυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τρίτη 18-04-2023, ώρα 09:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της […]
Πίνακας αποφάσεων 8ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Συνεδρίαση 8η/12-04-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (8/2023)
Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 8η/12-04-2023 τακτική συνεδρίαση“. Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς,που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, τη Μ. Τετάρτη 12-04-2023, ώρα 10;00, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα […]
Αναγγελία ζημιάς
Ο Δήμος Αγιάς προέβη σε αναγγελία ζημιάς από παγετό η οποία λήγει την Τρίτη στις 18-4-2023.Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να έρθουν άμεσα σε επαφή, με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου, αλλά και με τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, για τη δήλωσή τους. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.( ΓΕΡΑΚΑΡΙ, ΑΕΤΟΛΟΦΟ, ΑΝΑΒΡΑ, ΕΛΑΦΟ, ΑΓΙΑ) Πληρ.τηλ 2494024513( […]
  • Kατηγορίες