Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου(2011-2019)

Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες ως αρχείο μέσα απο την προηγούμενη έκδοση του διαδικτυακού τόπου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (2011)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (2012)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (2013)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (2014)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (2015)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (2016)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (2017)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (2018)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (2019)