Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου(2023)

Πίνακας Αποφάσεων 8ης/16.06.2023 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Πίνακας Αποφάσεων 7ης/31.05.2023 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς