Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής(2011-2021)


Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2021)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2020)

Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες ως αρχείο μέσα απο την προηγούμενη έκδοση του διαδικτυακού τόπου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2019)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2018)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2017)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2016)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2015)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2014)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2013)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2012)

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2011)