ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ” ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ – ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ».

2 Σεπτεμβρίου, 2022 18:29