Τηλέφωνα Υπηρεσιών

Τηλέφωνα άμεσης ανάγκης

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης:

112


Αστυνομία/Άμεση Δράση:

100, 2494022300, 2494024556, 557, 558


Πυροσβεστική Υπηρεσία:

199, 2494024444, 2494023199


Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):

166


Πληροφορίες Διεθνών Κλήσεων:

139


Χρήσιμα Τηλέφωνα

Λιμενικός Σταθμός Αγιόκαμπου

2494052222


Λιμενικός Σταθμός Στομίου

2495091457


Ε.Λ.Τ.Α.

2494023660


ΤΑΞΙ

2494022324


Κ.Τ.Ε.Λ.

2494022311


Γηροκομείο Αγιάς

2494023396


Δ.Ε.Η.

2494022323


Δασαρχείο

2494022221, 2494022111


Υπηρεσίες Δήμου Αγιάς

Γραφείο Δημάρχου:

2494350116


Δήμος Αγιάς

Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

2494350100, [email protected]


ΚΕΠ

2494024524, fax: 2494024525


Τεχνική Υπηρεσία:

2494350113-114-124


Ληξιαρχείο:

2494350115


Δημοτολόγιο:

2494350117-118


Διοικητικό:

2494350120-121-122-123


ΔΕΥΑΑ Δ.Ε. Αγιάς

2494024188, [email protected]


Οικονομική Υπηρεσία

2494022811


Υπηρεσία Καθαριότητας

2494024510, 511


Τμήμα Πολεοδομίας

2494350217, 208, 227, 226


Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Μεταξοχωρίου

2494022355, 2494024513


Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών Μεταξοχωρίου

2494024513, 2494022355


Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Μεταξοχωρίου

2494024513, 2494022355


Αντιδημαρχία Τουρισμού Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

2494022777, 2494024517