Υποβολή δικαιολογητικών για την επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας

5 Δεκεμβρίου, 2023 11:26

«Υποβολή δικαιολογητικών για την επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ν.4797/2021) από τη θεομηνία «DANIEL»
(πλημμύρες-έντονες βροχοπτώσεις) από 4 έως και 8 Σεπτεμβρίου 2023,
στην Π.Ε. Λάρισας»