ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

23 Ιανουαρίου, 2024 12:55

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στις 4 & 5/9/2023 (επέλαση κακοκαιρίας με την κωδική ονομασία «DANIEL»).