ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

14 Ιουλίου, 2023 12:12

Στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Αγιάς έχουν τεθεί σε λειτουργία από τον Ιούνιο του 2023 οι τρεις (3) εγκαταστάσεις εξοπλισμού-υποδομών ΑΜΕΑ για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ και άλλων ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα