Δημόσια διαβούλευση για το «Σχέδιο Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αγιάς»

5 Μαΐου, 2020 21:34
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Γραφείο Τύπου Δήμου Αγιάς
Ταχ. Δ/νση : Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003 Πληροφορίες : Γεωργία Γκανά
Τηλέφωνο : 2494350100 – 24943501116
τηλεομοιοτυπία: 24940 23783
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected], [email protected][email protected] Ιστοσελίδα: www.dimosagias.gr  
Αγιά, 16 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 10647

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημόσια διαβούλευση για το «Σχέδιο Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αγιάς»

Ο Δήμος Αγιάς με σκοπό την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, προτείνει το παρόν σχέδιο Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας.

Το τοπικό σχέδιο στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Αγιάς το οποίο θα:
• Συμβάλει στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας.
• Ενσωματώνει τις νέες απαιτήσεις και στόχους της νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με έμφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
• Αναδεικνύει τα απαιτούμενα τοπικά έργα υποδομής και δράσεις καθώς και τις αναγκαίες συμπληρωματικές κεντρικές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων.
• Προτείνει δράσεις:

– για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και κατ’ επέκταση του κόστους διαχείρισης για το Δήμο,

– για την αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης προκειμένου να συμβάλει στο στόχο του 50% το 2020,

– την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών,

• Διαμορφώσει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014‐2020.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 23/10/2015.

Για να μπορέσετε να σχολιάσετε το παρόν σχέδιο πατήστε εδώ.

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Αντώνης Ν. Γκουντάρας