ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

18 Ιουλίου, 2022 10:04

«Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς»

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ