Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Παλαιοπύργου.

9 Αυγούστου, 2023 14:30