Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μαρμαρίνης για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου

19 Ιανουαρίου, 2021 14:09