ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

10 Ιουνίου, 2021 14:15

Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο Αγιάς