Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Αγιάς 2019

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αγιάς

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αγιάς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγιάς στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγιάς μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

programma-2019

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Δηλώσεις Συμμετοχής
από Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
Ώρες
08:30-14:00 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας


Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Πατσιαβούδη Θεοδώρα
Τηλ. : 2494024517, Email: [email protected]
Ταχ. Διεύθυνση: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Πολιτιστικό Κέντρο «Χρυσαλλίδα»,
Οδός Μεταξοχωρίου, Τ.Κ. 40003 Αγιά

pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.pdf

Παροχές