Χρήσιμα Τηλέφωνα

Στοιχεία επικοινωνίας αρχών του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δήμος Αγιάς Έδρα Δήμου : Αγιά Δ/νση : Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 40003

E-mail: [email protected]

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τηλεφωνικό Κέντρο: 24943 50100
Τεχνική Υπηρεσία: 24943 50113-114-124 Γραφείο Δημάρχου: 24943 50116
Ληξιαρχείο: 24943 50115 Δημοτολόγιο: 24943 50117-118
Διοικητικό: 24943 50120-121-122-123 Fax: 24940 23783

Δημοτικό Συμβούλιο – Δημοτική Επιτροπή (Γραμματεία) 2494350131 – [email protected]

ΔΕΥΑΑ Δ.Ε. Αγιάς

Δ/νση: Αγιά, Τ.Κ. 400 03
Τηλ.: 24940 24188
Fax: 24940 24288
E-mail: [email protected]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αγιά – 40003
Τηλέφωνο και Fax: 2494350125 – 126

ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μεταξοχώρι-40003
Τηλ. 24940-22355 & 24940-24513
Fax: 24940-22351

Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας

Έδρα Δημοτικής Ενότητας: ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ

Δ/νση: Σωτηρίτσα, Τ.Κ. 400 03
E-mail: [email protected] & [email protected]
Τηλ.: 24943 50200,50201,50208,50213,50215,50216,50217 & 50218
Fax: 24940 51722

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Δ/νση: Αγιόκαμπος, Τ.Κ. 400 03 Τηλ.: 24940 52222
Fax: 24940 52222

ΚΕΠ Δ.Ε. Μελιβοίας

Δ/νση: Βελίκα, Τ.Κ. 400 03
Τηλ.: 24940 51604 & 51605
Fax: 24940 51606
E-mail: [email protected]

ΔΕΥΑΑ Δ.Ε. Μελιβοίας

Δ/νση: Σωτηρίτσα, Τ.Κ. 400 03
Τηλ.: 24940 51924
Fax: 24940 53138
E-mail: [email protected]

Δημοτική Ενότητα Λακέρειας

Έδρα Δημοτικής Ενότητας: ΔΗΜΗΤΡΑ

Δ/νση: Δήμητρα, Τ.Κ. 400 03
E-mail: [email protected]
Τηλ.: 24943 50300 – 50316

ΚΕΠ Δ.Ε. Λακέρειας

Δ/νση: Δήμητρα, Τ.Κ. 400 03
Τηλ.: 24943 50318
E-mail: [email protected]

Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών

Έδρα Δημοτικής Ενότητας: ΣΤΟΜΙΟ

Δ/νση: Στόμιο, Τ.Κ. 400 07
E-mail: [email protected]
Τηλ.: 24953 50200, 50210, 50209, 50214 & 50211

ΚΕΠ Δ.Ε. Ευρυμενών

Δ/νση: Ομόλιο, Τ.Κ. 400 07
Τηλ.: 24950 94163
E-mail: [email protected]

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ – Δημοτική Α. Ε.

Δ/νση: Στόμιο, Τ.Κ.:40007
Τηλέφωνο: 2495091431 & 2495350210
Web site: www.campingstomio.gr
E-mail: [email protected]

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

ΕΔΡΑ Αγιόκαμπος Γραφείο Στoμίου, Τ.Κ. 400 07 Τηλ.: 24950 91457

Παροχές