Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  της: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου»  που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ […]
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
“ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “Προμήθεια Απορριμματοφόρου” Δήμου Αγιάς”
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΒΕΛΙΚΑΣ»
Ο Δήμαρχος Αγιάς, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΒΕΛΙΚΑΣ».  Η σύμβαση θα εκτελεστεί (κύριος τόπος παράδοσης των ειδών) στο Δ. Αγιάς Ν. Λάρισας (Κωδικός NUTS: GR142). Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς»
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011348054, και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς». Το έργο Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς συντίθεται από […]
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς
«ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου»  που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
Τεύχη Δημοπράτησης για την προμήθεια: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ”
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αγιά, 16/04/2020 Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά Ταχ/κος Κώδικας: 40003Τηλέφωνο: 2494350120 Ηλ. Ταχυδρομείο:  [email protected] ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ
Διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αγιά, 10.04.2020 Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑγιάΠληροφορίες: Σοφλιού ΑγλαΐαΤηλέφωνο: 2494022811Τηλεομοιοτυπία: 2494022811Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected] Κατεβάστε τη διακήρυξη
  • Kατηγορίες