Τηλέφωνα Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς

18 Νοεμβρίου, 2020 15:12

Μετά τη μετακόμιση υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς σε νέες εγκαταστάσεις σας ενημερώνουμε σχετικά με τα  νούμερα των τηλεφωνικών γραμμών.

Τηλεφωνικό Κέντρο 2494350100

Για την Οικονομική Υπηρεσία στα τηλέφωνα: 2494350125, 126, 127, 128, 107, 132

Για την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα: 2494350113, 114, 124

Για το Γραφείο Δημάρχου στα τηλέφωνα: 2494350116, 121

Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες:

  1. Δημοτολόγιο στα τηλέφωνα: 2494350117, 118
  2. Ληξιαρχείο στα τηλέφωνα: 2494350115, 119
  3. Γραφείο προσωπικού στα τηλέφωνα: 2494350120, 122, 123

Γραφείο ΙΚΑ στο τηλέφωνο: 2494350129

Γ.Ε.Φ στο τηλέφωνο: 2494350131

Βοήθεια στο Σπίτι στο τηλέφωνο: 2494350130

ΚΕΠ στα τηλέφωνα: 2494350220, 221, 222, και για fax 2494350223

Κέντρο Κοινότητας στα τηλέφωνα: 2494350224,225 και για fax 2494350228

Για την Πολεοδομία στα τηλέφωνα: 2494350200, 208, 226, 227 και για fax 2494350217