Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

19 Ιουλίου, 2022 12:32

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Αγιάς.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση_παραρτημα_αίτηση