ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

12 Μαρτίου, 2021 13:55

Προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 16/03/2021 έως  την 26/03/2021 στο γραφείο του τέως Δημοτικού Καταστήματος της ΔΕ Ευρυμενών ή στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) Αγιάς  και στο γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μεταξοχωρίου , τις ώρες 08:00πμ – 2:30μμ.

Ακολουθεί αναλυτικά η πρόσκληση