Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (9/2023)

17 Απριλίου, 2023 18:45

Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 9η/18-04-2023 κατεπείγουσα συνεδρίαση“.

Σας καλούμε να προσέλθετε στην κατεπείγουσασυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τρίτη 18-04-2023, ώρα 09:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ