Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

28 Νοεμβρίου, 2020 21:44

Πρόσκληση σε 24η / 02.12.2020 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02.12.2020 από ώρα 09:00 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να αποστείλουν την ψήφο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα κινητής τηλεφωνίας κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, δηλαδή την Τετάρτη 02.12.2020 από ώρα 09:00 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ