Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (6/2023)

10 Μαρτίου, 2023 20:47

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 6η / 14-03-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α΄136), με τη
χρήση εφαρμογής Zoom, την Τρίτη 14-03-2023, ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα:

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ