Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (29/2022)

21 Νοεμβρίου, 2022 18:57

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε 29η / 25-11-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στην Αγία, στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Παρασκευή 25-11-2022, ώρα 17:30 (05:30 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ